หลักสูตร

ORM mORMot-Framework

ORM – mORMot Framework
#สุดยอดการเชื่อมต่อฐานข้อมูล…อันดับหนึ่ง
ทั้งเร็วและแรง เครื่อง Sever ทำงานไม่รู้เหน็ดไม่รู้จักเหนื่อย 
ค่าอบรม onsite  12,500 บาท

ข้อดี
1.ทำงานแบบ connectless จับแล้วปล่อย server ไม่ตาย
2.เหมาะสำหรับ get,post ข้อมูลปริมาณครั้งมากและทำงานแบบหนักๆ

เนื้อหาการอบรม

1. ติดตั้ง mORMot
2. สร้าง Class Table 
3. การเชื่อมต่อ Database 
4. การเชื่อมต่อ ฝั่ง Client – Server
5. การใช้งาน บน VCL,Web,Mobile
6. การ Select Insert Update Delete 
7. การ Select Insert Update Field Blob / สำหรับไฟล์หรือรูปภาพ
8. การสร้าง View Table  เพื่อ Select ข้อมูล
9. สร้างรายงาน ด้วย Report Builder
10. การนำ ไฟล์ exe Command ไปวางที่ Server ของเรา

หมวดหมู่:

รายละเอียด