ผลิตภัณฑ์

โปรแกรม Q-DSN

฿4,200.00

โปรแกรม Q-DSN

เหมาะสำหรับ

+มีการรอคิว
+ไม่มีแอพเช็คคิว (Queue)

 

รองรับทั้ง iOS และ Android

 

รายละเอียด
1.ส่งข้อความแจ้งเตื่อนไปยังมือถือของลูกค้าเมื่อถึงคิว
2.แสดงลำดับคิวที่ปัจจุบันที่เรียก
3.ปุ่ม refresh อัพเดรทสถานะคิว
4.ปุ่มเป็นเพื่อนา ทาง Line Add
5.แสดงลำดับคิวของลูกค้า
6.ภาพสไลด์เพื่อประชาสัมพันธ์ร้าน (Review กดที่ภาพจะ Link ไปที่ websit ,facebook หรือ youtube ที่กำหนดไว้ทันที)

อุปกรณ์ที่ต้องใช้
1.Server OS:windows
2.BackEnd (ร้านค้า) :Tablet หรือ iPad
3.FontEnd (ลูกค้า) :Smart Phone รองรับทั้ง  iOS and Android
4.WIFI 

 

 

 

 

หมวดหมู่:

รายละเอียด