ผลิตภัณฑ์

โปรแกรม easy-meeting

฿3,900.00

โปรแกรม easy-meeting
Server:Windows
Client:Desktop,Phone,Tablet
 
คุณสมบัติ
(A) นำเข้าไฟล์ Excel
     +หัวข้อการประชุม
     +วาระการประชุม
     +เอกสารประชุม
     +รายชื่อผู้เข้าประชุม
B.แจ้งผู้เข้าประชุมทราบ ทาง SMS,e-mail หรือ Line
C.มีระบบ check-in ด้วย QR Code
 
 
 
หมวดหมู่:

รายละเอียด

 

 

โปรแกรม QR Code
*ใช้สร้าง QR Code แสดง Mobile

Server:Windows
Client:Phone,Tablet
Platform :android native ,iOS mobile web

#การใช้งาน
1.ใส่หมายเลขโทรศัพท์
2.กดตรวจสอบ (ผ่าน web service json)
3.ถ้าพบ สร้าง QR Code แสดงไว้บน mobile นับเวลาถอยหลัง หมดเวลาทำข้อ 1 ใหม่

ราคา Server 4,500 บาท (1 Server +15 Client  ,client เครื่องละ 300 บาท)