หลักสูตร

mobile android

Mobile Native android

แบบ ราคา เวลา
1.onsite      15,500 3 วัน
2.online      11,000 1 ปี

 

 

1.การสร้าง Form 
2.การสร้างเมนูแบบลิสต์
3.การสร้าง เมนูย่อย,เมนู popup
4.เชื่อมต่อฐาน ด้วย Local  และ Server
5.การใช้งาน Dialog & Progress Dialog
6.Google Maps
7.การสั่งพิมพ์ Print Server (Mobile Direct)
8.แจ้งเตื่อนด้วย Line Notify
9.การเซ็นชื่อ
10.การถ่ายรูป & Shared
11.การใช้งาน QRCODE
12.การใช้งาน GPS (Lattigude & Longitude)
13.การแสดงข้อมูล DBGrid
14.การ CRUD ข้อมูล
15.การทำรายงาน 
16.การนำสร้างภาพโฆษณา (ส่งค่าผ่าน FTP) 
17.นำ app ขึ้น play store /App Store

หมวดหมู่: