หลักสูตร

uniGUI web desktop&mobile

uniGUI คือ third party ที่จะช่วยให้การเขียนเว็บด้วยภาษาเดลไฟ คือวางคอมโพเนนท์และกำหนด properties รัน แบบ ง่าย เร็ว และสวยงาม   *DELSNET ได้สอนส่วนที่ต้องทำบน  VCL ให้มาใช้บน web ได้แบบครบถ้วน
คอร์ส ราคา เวลา
1.desktop      12,500 1  ปี
2.mobile      9,500 1 ปี

 

หมวดหมู่:

รายละเอียด

เนื้อหา desktop

1.การตั้งค่า uniGUI
2.การสร้างฟอร์ม
3.การสร้างเฟรม
4.การเปลี่ยน Theme.wmv
5.การสร้าง Menu
6.การทำฟอร์มล็อกอิน
7.การสร้างเมนูด้วย UniTreeView
8.การเปิดแท็ปด้วย UniTreeView
9.การสร้าง Accordian
10.การใช้งาน Dialog
11.การใช้งาน SweetAlert
12.การใช้งาน MenuTreeView
13.การเชื่อมต่อฐานข้อมูล
14.การใช้ Component UniDB
15.การเพิ่มข้อมูล
16.การแก้ไขข้อมูล
17.การค้นหาข้อมูล
18.การลบข้อมูล
19.การใช้งาน Grid
20.การใช้ Column Sort และการ Filter
21.การ Summary Grid การแสดงรูปภาพภายในกริด
22.การอัพโหลดข้อมูล UniFileUpload
23.การทำงานด้วย ReportBuilder
24.การส่งออกเป็น PDF
25.การส่งออกเป็น Excel
26.การส่งออกเป็น csv
27.การ Upload file
28.การ Download
29.การส่ง email
30.การทำ UniGUIService
31.การทำเป็น DLL
32.การนำแอพไปใช้งาน

 

เนื้อหา mobile

1.ติดตั้ง delphi,ลง thirdParty
2.สร้างโปรเจค
3.ตั้งค่าหลักของโปรเจค
4.คำสั่งปิด exe อัตโนมัตก่อนรันโปรเจค และ เปิดบราวเซอร์อัตโนมัตเมื่อรันโปรเจค
5.การใช้งาน Login Form
6.การปรับแต่ง ToolBar
7.การล็อกอินแบบเก็บ Cockie เวลาเข้าใช้งานครั้งต่อไปเข้าไม่เลยไม่ต้อง Login ซ้ำ
8.การเปลี่ยน Themes
9.การทำเมนูหลัก
10.การใช้งาน Css,JQuery,JavaScript ที่ทำให้ แอพสวยงาม
11.การเปลี่ยน Icon แอพเป็นของเราเอง (www.Font Awesome)
12.การตรวจจับ Device ที่เปิดใช้งาน (mobile,Desktop)
13.การสร้างเมนู Menu (Menu Slide , Nested List)
14.การใช้งาน Media (Image , Carousel (ภาพสไลด์เพื่อการโฆษณา) , Video Player)
15.การใช้งาน Dialogs , SweetAlert , Prompt Message
16.การแสดงรายงานด้วย PDF Viewer
15.การสร้าง QRCode
18.การ Upload และ Download File
19.การใช้งานดาต้าเบสคอมโพเน้น (DB-Aware Component) CRUD เพิ่ม อ่าน อับเดรท ลบ ข้อมูล
20.การแสดงข้อมูลจากตาราง (Grid)
– List Grid
– Grid Editors
– Grid Column Sort
– Grid Images
21.Hybird (Desktop & Mobile) เทคนิคการสลับการทำงาน
22.การนำแอพไปใช้งาน Hyper Server (รองการทำงานหนักๆ หลายสาขา หลาย user)