หลักสูตร

cg devtools web desktop&mobile

cg devtools คือ third party ที่จะช่วยให้การเขียนเว็บด้วยภาษาเดลไฟ คือวางคอมโพเนนท์และกำหนด properties รัน แบบ ง่าย เร็ว และสวยงาม   *DELSNET ได้สอนส่วนที่ต้องทำบน  VCL ให้มาใช้บน web ได้แบบครบถ้วน

1.cg devtool desktop  

แบบ ราคา เวลา
1.onsite      18,000 4 วัน
2.online      12,500 1 ปี

ค้นหาและกรองข้อมููลอัจฉริยะ

โพสต์โดย Delsnet Delphi เมื่อ วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2017

 

2.cg devtool mobile  

แบบ ราคา วัน
1.onsite      14,500 3 วัน
2.online      10,500 1 ปี

 

uniGUI mobile Qrcode

โพสต์โดย Delsnet Delphi เมื่อ วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2017

 

หมวดหมู่: