หลักสูตร

Bootstrap web responsive

เขียนโปรแกรมใช้งานผ่านเว็บ แบบ responsive ใช้งานได้ทั้งทุก Platform 

แบบ ราคา เวลา
1.onsite      14,000 3 วัน
2.online        9,000 1 ปี

 

1.ติดตั้ง delphi
2.ติดตั้ง intraweb
3.ติดตั้ง notepade++
4.ติดตั้ง report builder
5.สร้าง Intraweb application
6.ตั้งค้า IWServerController
7.เรียนรู้คำสั่ง HTML ที่ต้องใช้สำหรับเขียนแอพ
8.เปลี่ยน icon แอพ
9.กำหนดเมื่อ build แล้วให้ run auto
10.การสร้างฟอร์ม
11.cookie
12.iw เชื่อมต่อกับ bootstrap
13.การสร้าง Templates html
14.เรียนการใช้ css -jquery-javascript
15.การสร้างเมนูด้วย Bootstrap Navigation Bar
16.นำ bootstrap https://www.w3schools.com มาเขียนใช้งานร่วมกับ iw โดยสร้างเป็น project เรียกใช้งานผ่านเมนู เพื่อให้ภาพ
(ประมาณ 10 กว่าตัว )
17.เข้าใจวิธีการส่งจากจาก iw เข้า bootstrap
18.เข้าใจวิธีการส่งจากจาก bootstrap กล้บ iw
19.เทคนิคการใช้งาน placeholder
20.เทคนิคการใช้งาน Inputmask
21.การใช้ sweetAlert ในการแสดง แจ้งเตือน ยืนยัน
21.การใช้ template ต้นแบบ (master.html)
22.การใช้ template ต้น index (index.html)
23.การใช้ template ต้น login (log.html)
24.การใช้งาน iwModalwindow
-เปิด pdf file
-เปิด ไฟล์ภาพ (png,jpg,gif,ect)
-เปิด website
-เปิด youtube
25.การใช้งาน Bootstrap Modal
26.การใช้เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล (Database)
27.การใช้งาน DBaware iwDB -iwDBGrid
28.การเพิ่มข้อมูลผ่าน Bootstrap Modal Plugin
29.การแก้ไข ข้อมูลผ่าน Bootstrap Modal
30.การลบ
31.การ Filter ข้อมูลผ่าน Bootstrap Modal
32.ส่งข้อมูลออก pdf หรือ Excel ด้วย report builder
33.เทคนิคการทำให้ component iw แบบเดิมกลายร่างทำงานแบบ bootstrap ได้

 

หมวดหมู่:

รายละเอียด

bootstrap

เรื่องบนเว็บ โค๊ดเดียวจบ delphi +intraweb+bootstrap

โพสต์โดย Delsnet Delphi เมื่อ วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2018