online site builder
Mobirise

ระบบควบคุมยานพาหนะ

#มีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ ผ่าน Line
#ส่งรายงานออกเป็น Excel
#ดูรายงานผ่านหน้าจอ พร้อมพิมพ์เป็น pdf
#ทำงานผ่าน browser ใช้ทุก platform desktop,web,mobile
#กำหนดสิทธิ์การใช้งานได้
#ไม่จำกัดจำนวนเข้าใช้งาน (Login)
#ใช้งานทั้ง on-line และ off-line
#ใช้งานผ่าน Cloud หรือ VPS ได้
#ข้อมูลและโปรแกรม จัดเก็บอยู่ที่ลูกค้า
#ประหยัดกว่า เพราะเลือกซื้อระบบที่ใช้งานได้
#ข้อมูลเก็บไว้ที่เดียว (Server)
#ทำงานพร้อมๆ กันได้หลายจุด (อยู่ที่แพคเกจตอนซื้อ)

1. ระบบ รถ
2. ระบบรายรับ รายจ่าย
3. ระบบขนส่ง
4. ระบบจองรถ
5. ระบบออกเอกสาร ใบเสนอราคา/ใบเสร็จ

ดาวน์โหลดทดลองใช้งาน

Mobirise

ระบบบริหารงานเบี้ยยังชีพ

เหมาะสำหรับใช้เป็นเครื่องมือ สำหรับช่วยงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเบี้ยยังชีพ (เบี้ยผู้สูงอายุ ,เบี้ยผู้พิการ,เบี้ยผู้ป่วย (AIDS)) ซึ่งต้องทำงานกับข้อมูลจำนวนมาก และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นทุกปี พบว่าปัจจุบันส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่  จัดเก็บข้อมูลผู้ได้รับเบี้ยยังชีพด้วยโปรแกรม Excel ซึ่งถ้าข้อมูลจำนวนน้อยๆ ก็จะไม่พบปัญหา แต่ถ้าข้อมูลมีเป็นจำนวนมาก (หลายพัน) การทำงานจะเกิดปัญหาต่างๆ ตามมามากมาย เช่น ข้อมูลที่จัดเก็บสูญหาย เปลี่ยนผู้รับผิดชอบบ่อย จัดเก็บข้อมูลซ้ำซ้อนไม่เป็นระบบ  อายุเปลี่ยน จำนวนเงินที่ได้รับเปลี่ยน (ต้องแก้ไขกันยาว) จะค้นหาข้อมูลแต่ละครั้งต้องใช้เวลานาน พิมพ์รายงานประจำเดือนหรือทำรายงานสรุป แต่ละครั้งใช้เวลาเป็นวันๆ

ดาวน์โหลดทดลองใช้งาน

Mobirise

mobile android

1.การสร้าง Form
2.การสร้างเมนูแบบลิสต์
3.การสร้าง เมนูย่อย,เมนู popup
4.เชื่อมต่อฐาน ด้วย Local และ Server
5.การใช้งาน Dialog & Progress Dialog
6.Google Maps
7.การสั่งพิมพ์ Print Server (Mobile Direct)
8.แจ้งเตื่อนด้วย Line Notify
9.การเซ็นชื่อ
10.การถ่ายรูป & Shared
11.การใช้งาน QRCODE
12.การใช้งาน GPS (Lattigude & Longitude)
13.การแสดงข้อมูล DBGrid
14.การ CRUD ข้อมูล
15.การทำรายงาน
16.การนำสร้างภาพโฆษณา (ส่งค่าผ่าน FTP)
17.นำ app ขึ้น play store /App Store

เรียนแบบ ออนไลน์. ราคา 14,500 บ.

Mobirise

mobile iOS

1. ติดตั้ง Component
2. การใช้งาน Fire Monkey
3. สร้างฟอร์มต้นแบบ
4. สร้างเฟรม
5. การใช้งานคอมโพเนนท์ของ OrangeUI
- สร้างหน้า Login
- สร้างหน้า Menu
6. การใช้ Virtual Keyboard
7. การใช้ ProgreessDialog แสดง indicator สวยๆ
8. การใช้ QRcode แบบไม่ต้องลงแอพอ่านแยกต่างหาก
9. การถ่ายรูป
10. การติดต่อ Local DataBase (SQLite)
11. เซ็นต์ชื่อลงฐานข้อมูล (SQLite)
12. การใช้ GPS get ตำแหน่ง Latitude และ Longtitude
13. การใช้งาน FTP อัพโหลดภาพ แฝงขายโฆษณาในแอพที่เราเขียนแบบอัตโนมัติ
14. การแจ้งเตือน Notification บน Device
15.Line Notify
16. การติดต่อ Database Server
17. การใช้งาน Data Snap
18. การใช้งาน LiveBiding
19. การใช้ ActivityDialog แสดงสถานะระหว่างรอการอัพโหลด และดาวน์โหลดข้อมูล
20. สั่งพิมพ์รายงานผ่าน Mobile
21. ส่งออกข้อมูลผ่าน Social ของ Mobile
22. การนำแอพขึ้น app store

เรียนแบบ ออนไลน์. ราคา 19,000 บ.

Mobirise

uniGUI web desktop&mobile

uniGUI คือ third party ที่จะช่วยให้การเขียนเว็บด้วยภาษาเดลไฟ คือวางคอมโพเนนท์และกำหนด properties รัน แบบ ง่าย เร็ว และสวยงาม *DELSNET ได้สอนส่วนที่ต้องทำบน VCL ให้มาใช้บน web ได้แบบครบถ้วน

เนื้อหา desktop

1.การตั้งค่า uniGUI
2.การสร้างฟอร์ม
3.การสร้างเฟรม
4.การเปลี่ยน Theme.wmv
5.การสร้าง Menu
6.การทำฟอร์มล็อกอิน
7.การสร้างเมนูด้วย UniTreeView
8.การเปิดแท็ปด้วย UniTreeView
9.การสร้าง Accordian
10.การใช้งาน Dialog
11.การใช้งาน SweetAlert
12.การใช้งาน MenuTreeView
13.การเชื่อมต่อฐานข้อมูล
14.การใช้ Component UniDB
15.การเพิ่มข้อมูล
16.การแก้ไขข้อมูล
17.การค้นหาข้อมูล
18.การลบข้อมูล
19.การใช้งาน Grid
20.การใช้ Column Sort และการ Filter
21.การ Summary Grid การแสดงรูปภาพภายในกริด
22.การอัพโหลดข้อมูล UniFileUpload
23.การทำงานด้วย ReportBuilder
24.การส่งออกเป็น PDF
25.การส่งออกเป็น Excel
26.การส่งออกเป็น csv
27.การ Upload file
28.การ Download
29.การส่ง email
30.การทำ UniGUIService
31.การทำเป็น DLL
32.การนำแอพไปใช้งาน

เรียนแบบ ออนไลน์ ราคา 12,500 บ. (desktop)

เนื้อหา mobile

1.ติดตั้ง delphi,ลง thirdParty
2.สร้างโปรเจค
3.ตั้งค่าหลักของโปรเจค
4.คำสั่งปิด exe อัตโนมัตก่อนรันโปรเจค และ เปิดบราวเซอร์อัตโนมัตเมื่อรันโปรเจค
5.การใช้งาน Login Form
6.การปรับแต่ง ToolBar
7.การล็อกอินแบบเก็บ Cockie เวลาเข้าใช้งานครั้งต่อไปเข้าไม่เลยไม่ต้อง Login ซ้ำ
8.การเปลี่ยน Themes
9.การทำเมนูหลัก
10.การใช้งาน Css,JQuery,JavaScript ที่ทำให้ แอพสวยงาม
11.การเปลี่ยน Icon แอพเป็นของเราเอง (www.Font Awesome)
12.การตรวจจับ Device ที่เปิดใช้งาน (mobile,Desktop)
13.การสร้างเมนู Menu (Menu Slide , Nested List)
14.การใช้งาน Media (Image , Carousel (ภาพสไลด์เพื่อการโฆษณา) , Video Player)
15.การใช้งาน Dialogs , SweetAlert , Prompt Message
16.การแสดงรายงานด้วย PDF Viewer
15.การสร้าง QRCode
18.การ Upload และ Download File
19.การใช้งานดาต้าเบสคอมโพเน้น (DB-Aware Component) CRUD เพิ่ม อ่าน อับเดรท ลบ ข้อมูล
20.การแสดงข้อมูลจากตาราง (Grid)
– List Grid
– Grid Editors
– Grid Column Sort
– Grid Images
21.Hybird (Desktop & Mobile) เทคนิคการสลับการทำงาน
22.การนำแอพไปใช้งาน Hyper Server (รองการทำงานหนักๆ หลายสาขา หลาย user)

เรียนแบบ ออนไลน์ ราคา 9,800 บ. (mobile)

Mobirise

Bootstrap web responsive

เขียนโปรแกรมใช้งานผ่านเว็บ แบบ responsive ใช้งานได้ทั้งทุก Platform 

1.ติดตั้ง delphi
2.ติดตั้ง intraweb
3.ติดตั้ง notepade++
4.ติดตั้ง report builder
5.สร้าง Intraweb application
6.ตั้งค้า IWServerController
7.เรียนรู้คำสั่ง HTML ที่ต้องใช้สำหรับเขียนแอพ
8.เปลี่ยน icon แอพ
9.กำหนดเมื่อ build แล้วให้ run auto
10.การสร้างฟอร์ม
11.cookie
12.iw เชื่อมต่อกับ bootstrap
13.การสร้าง Templates html
14.เรียนการใช้ css -jquery-javascript
15.การสร้างเมนูด้วย Bootstrap Navigation Bar
16.นำ bootstrap https://www.w3schools.com มาเขียนใช้งานร่วมกับ iw โดยสร้างเป็น project เรียกใช้งานผ่านเมนู เพื่อให้ภาพ
(ประมาณ 10 กว่าตัว )
17.เข้าใจวิธีการส่งจากจาก iw เข้า bootstrap
18.เข้าใจวิธีการส่งจากจาก bootstrap กล้บ iw
19.เทคนิคการใช้งาน placeholder
20.เทคนิคการใช้งาน Inputmask
21.การใช้ sweetAlert ในการแสดง แจ้งเตือน ยืนยัน
21.การใช้ template ต้นแบบ (master.html)
22.การใช้ template ต้น index (index.html)
23.การใช้ template ต้น login (log.html)
24.การใช้งาน iwModalwindow
-เปิด pdf file
-เปิด ไฟล์ภาพ (png,jpg,gif,ect)
-เปิด website
-เปิด youtube
25.การใช้งาน Bootstrap Modal
26.การใช้เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล (Database)
27.การใช้งาน DBaware iwDB -iwDBGrid
28.การเพิ่มข้อมูลผ่าน Bootstrap Modal Plugin
29.การแก้ไข ข้อมูลผ่าน Bootstrap Modal
30.การลบ
31.การ Filter ข้อมูลผ่าน Bootstrap Modal
32.ส่งข้อมูลออก pdf หรือ Excel ด้วย report builder
33.เทคนิคการทำให้ component iw แบบเดิมกลายร่างทำงานแบบ bootstrap ได้

เรียนแบบ ออนไลน์ ราคา 11,500 บ.

Mobirise

ReportBuilder

1.Setup
2.Create Report and UI Report
3.Basic Report
4.Variant
5.การใช้งาน subReport
6.การใช้ CrossTab
7.การส่งออกเป็นไฟล์ต่าง ๆ
8.การสั่่งพิมพ์ออกเครื่องพิมพ์
9.การสั่ง preview
10.การใช้งาน Report

เรียนแบบ ออนไลน์. ราคา 7,900 บ.

Mobirise

คอร์ส 4H Success delphi

สำหรับท่านที่ต้องการเขียนแอพใช้งานได้ทุก Platform ในภาษาเดียว เขียนได้แม้ไม่เคยเขียนโปรแกรมมาก่อน
1.เขียนแอพใช้งาน บน windows ได้
2.เขียนแอพใช้งานผ่าน browser ได้
3.เขียนแอพใช้งาน ผ่าน android ได้
4.เขียนแอพใช้งาน แบบเขียนครั้งเดียวใช้ได้ทุก device คือ bootstrap 
# สอนตั้งแต่เริ่มต้น (แม้ไม่เคยเขียนมาก่อน ก็เขียนได้แน่นอน)
# เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านระบบอินเตอร์เน็ทนาน 1 ปี
# ถ่ายทอดจากประสบการณ์เขียนระบบจริง ประสบการณ์กว่า 30 ปี

" 14 บทเรียน VDOมากกว่า 140ตอน ครบถ้วน และสมบูรณ์ที่สุด "

รายละเอียดประกอบด้วย
1. ปูพื้นฐานอย่างแน่น (Class – OOP)
2. เรียนรู้การสร้าง UI – FireMonkey
3. Connect Database ด้วย FireDac
4. LiveBinding เพื่อใช้งาน multi-device
5. เชื่อมต่อฐานขั้นสูง ใช้งานแบบออนไลน์ DataSnap Port http
6. เรียนรู้การใช้คำสั่ง SQL
7. เขียนโปรแกรมใช้งานบน Windows
8. เรียนรู้คำสั่งการทำรายงานด้วย Report builder
9. เขียนโปรแกรมใช้งานบน moblle Native Android
10. เขียนโปรแกรมใช้งานบนเว็บ Intraweb
11. เขียนโปรแกรมใช้งานบน Responsive :Bootstrap framework
12. การใช้งาน ClientDataSet Advance
13. การเข้ารหัสป้องกันแอพ activator (7/10/62)
14. เขียนส่งข้อความและสติกเกอร์ Line notify

เรียนแบบ ออนไลน์. ราคา 3,500 บ.

© Copyright 2019 DELSNET