คอร์สออนไลน์

mORMot RestFull Server & Execute Server

฿8,000.00

หมวดหมู่:

รายละเอียด

mORMot RestFull Server & Execute Server
1. การติดตั้ง mORMot
2. RestFull Server
– การตั้งค่า RestFullServer
– Connect Database
– การตั้งค่า Unicode กรณีแสดงภาษาไทยเป็นเครื่องหมาย ??? ในฐานข้อมูล
– การใช้งาน ODBC Driver สำหรับเชื่อมต่อฐานข้อมูล MySQL
– การ Gen Class จาก Table
– การ Gen Class จาก View
3. RestFull Client
– สร้าง VCL Application สำหรับ Connect RestFull Server
– การใช้งาน Dataset
– การสร้าง Dataset
– วิธี Select ข้อมูล
– ผ่าน Browser (JSON)
– ผ่านคำสั่ง SQL
– การจัดการข้อมูล (เพิ่ม ลบ แก้ไข)
– วิธีการสร้าง Event ให้กับ Dataset
– วิธีการ Select ข้อมูลที่เป็นรูปภาพ
4. Execute Server (ใช้สำหรับ Select ข้อมูลอย่างเดียว)
– การตั้งค่า ExecuteServer
– Connect Database
5. Execute Client
– Connect Execute Server
– การ Select ข้อมูล
6. RestDebugger
– Select ข้อมูลจาก RestFull Server บนโมบาย
7. mORMot Service