คอร์สออนไลน์

mORMot RestFull Server & Execute Server

฿4,900.00

หมวดหมู่:

รายละเอียด

เนื้อหา

1. การติดตั้ง mORMot
2. RestFull Server
    – การตั้งค่า RestFullServer
    – Connect Database
    – การตั้งค่า Unicode กรณีแสดงภาษาไทยเป็นเครื่องหมาย ??? ในฐานข้อมูล
    – การใช้งาน ODBC Driver สำหรับเชื่อมต่อฐานข้อมูล MySQL
    – การ Gen Class จาก Table
    – การ Gen Class จาก View
3. RestFull Client
    – สร้าง VCL Application สำหรับ Connect RestFull Server
    – การใช้งาน Dataset
    – การสร้าง Dataset
    – วิธี Select ข้อมูล
    – ผ่าน Browser (JSON)
    – ผ่านคำสั่ง SQL
    – การจัดการข้อมูล (เพิ่ม ลบ แก้ไข)
    – วิธีการสร้าง Event ให้กับ Dataset
    – วิธีการ Select ข้อมูลที่เป็นรูปภาพ
4. Execute Server (ใช้สำหรับ Select ข้อมูลอย่างเดียว)
    – การตั้งค่า ExecuteServer
    – Connect Database
5. Execute Client
    – Connect Execute Server
    – การ Select ข้อมูล
6. RestDebugger
    – Select ข้อมูลจาก RestFull Server บนโมบาย
7. mORMot Service