หลักสูตร

Android Local Database

฿4,500.00

หมวดหมู่:

รายละเอียด

Android Local Database

การตั้งค่าโปรเจคและการสร้าง Android application
1. วิธีการเชื่อมต่อโมบายเข้ากับ Delphi
2. วิธีการสร้าง Android application ใน Delphi
3. การตั้งค่าพื้นฐาน
– ประเภทการ Build ไฟล์ APK
– การเปลี่ยนชื่อของ Application
– การกำหนดเวอร์ชั่นของ Application
– การเปลี่ยน Icon ของ Application
– การ Fix ให้ Application แสดงผลเฉพาะแนวตั้ง

4. การออกแบบฟอร์ม
– การตั้งค่าขนาดฟอร์ม
– การจัดวาง Component ในฟอร์ม (Alignment Control)

5. การใช้งานไฟล์ APK
– รันไฟล์ APK ลงโมบายโดยตรงจาก Delphi
– การติดตั้งจากโมบาย ด้วยการ Copy ไฟล์ APK ลงโมบาย

การใช้งาน Mobile Component ในโปรแกรม Delphi
* ตัวอย่างโปรเจค สมุดโทรศัพท์ (Phone Book) โดยใช้ฐานข้อมูล SQLite
6. วิธีการสร้างฐานข้อมูล SQLite จาก Delphi

7. การใช้งานฐานข้อมูล SQLite
– การเชื่อมต่อฐานข้อมูล
– การฝังฐานข้อมูลเข้าไปในไฟล์ APK
8. ฟอร์มล็อกอิน
– การจัด Group ของ Component
– การตั้งค่า Edit ให้อยู่ในรูปแบบ Password
– การใช้งาน Picture Effect
– การใช้งาน Virtual Keyboard

9. ฟอร์มเมนู
– การใช้ List Box เพื่อสร้าง เมนูหลัก
– การใช้ List View เพื่อสร้าง เมนูรายชื่อผู้ติดต่อ

10. การจัดการข้อมูล
– การเพิ่มข้อมูล (Insert) และ การแก้ไขข้อมูล (Update)
– การอัพโหลดรูปภาพไปยังฐานข้อมูล จากกล้องถ่ายรูปและจากแฟ้มข้อมูลของโมบาย
– การลบข้อมูล (Delete) และใช้งาน Message Dialog ในการยืนยันการลบข้อมูล
– การค้นหาข้อมูล (Filter, Sort, Locate)

11. การส่งออกข้อมูลไปยัง Social
– การส่งออกข้อมูลประเภทข้อความ
– การส่งออกข้อมูลประเภทรูปภาพ

12. การโทรออกผ่าน Application