คอร์สออนไลน์

uniGUI (web desktop-mobile)

สำหรับใช้เขียนใช้งานบน web ทั้ง dekstop และ mobile ที่เร็ว ที่สุดด้วยภาษาเดลไฟ

1.uniGUI desktop 10,500 บาท    

วัตถุประสงค์ เขียน web desktop  Database ใช้งานแบบครบวงจร 

เรียน ออนไลน์ ดูนาน 1 ปี จ่ายครั้งเดียวจบ 

เนื้อหา

1.การตั้งค่า uniGUI
2.การสร้างฟอร์ม
3.การสร้างเฟรม
4.การเปลี่ยน Theme
5.การสร้าง Menu
6.การทำฟอร์มล็อกอิน
7.การสร้างเมนูด้วย UniTreeView
8.การเปิดแท็ปด้วย UniTreeView
9.การสร้าง Accordian
10.การใช้งาน Dialog
11.การใช้งาน SweetAlert
12.การใช้งาน MenuTreeView
13.การเชื่อมต่อฐานข้อมูล
14.การใช้ Component UniDB
15.การเพิ่มข้อมูล
16.การแก้ไขข้อมูล
17.การค้นหาข้อมูล
18.การลบข้อมูล
19.การใช้งาน Grid
20.การใช้ Column Sort และการ Filter
21.การ Summary Grid การแสดงรูปภาพภายในกริด
22.การอัพโหลดข้อมูล UniFileUpload
23.การทำงานด้วย ReportBuilder
24.การส่งออกเป็น PDF
25.การส่งออกเป็น Excel
26.การส่งออกเป็น csv
27.การ Upload file
28.การ Download
29.การส่ง email
30.การทำ UniGUIService
31.การทำเป็น DLL
32.การนำแอพไปใช้งาน

 

 

2.uniGUI Mobile 11,500 บาท 

วัตถุประสงค์ เขียน web mobile Database ใช้งานแบบครบวงจร 

เรียน ออนไลน์ ดูนาน 1 ปี

เนื้อหา

1.สร้างโปรเจค UniGui Mobile Application
2.ตั้งค่าโปรเจค UniGui
3.ปิด .exe อัตโนมัตก่อนรันโปรเจค และ เปิดบราวเซอร์อัตโนมัตเมื่อรันโปรเจค
4.การใช้งาน Login Form
– การปรับแต่ง ToolBar
– การล็อกอินแบบเก็บ Cockie
5.การเปลี่ยน Themes
6.เมนูหลัก
– การใช้งาน Css
– การเปลี่ยน Icon (Font Awesome)
7.การ Detect Platform
8.การใช้งาน Menu (Menu Slide , Nested List)
9.การใช้งาน Media (Image , Carousel (ภาพสไลด์) , Video Player)
10.การใช้งาน Dialogs , SweetAlert , Prompt Message
11.การใช้ PDF Viewer
12.การสร้าง QRCode
13.Upload & Download File
14.การใช้งานดาต้าเบสคอมโพเน้น (DBComponent) เพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหาข้อมูล และการใช้งาน Live Binding
15.การใช้งาน DBGrid
– List Grid
– Grid Editors
– Grid Column Sort
– Grid Images
16.Hybird (Desktop & Mobile)
17.Hyper Server

 

หมวดหมู่:

รายละเอียด

 

uniGUI

ใช้ uniGUI มาเขียน Grab ใช้ทั้ง desktop & mobile

โพสต์โดย Delsnet Delphi เมื่อ วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2018

 

uniGUI

เขียนคำสั่ง Sort บน dbGrid ของ UniGUI สำหรับใช้งานบน Mobile Web

โพสต์โดย Delsnet Delphi เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2018