คอร์สออนไลน์

cg devtools (web desktop-mobile)

cg devtools คือเครื่องมือชั้นเยี่ยมสำหรับใช้เขียน web บน delphi ซึ่งมี component ให้ใช้งานครบถ้วน ทั้งบน desktop และ mobile
ux & ui สวยงามมาก

1.cg devtool desktop  ราคา 12,500 บาท

เรียน ออนไลน์ ดูนาน 1 ปี

workshop เขียนเว็บใช้งานบน desktop ได้ครบวงจร การเพิ่มข้อมูล การแก้ไขข้อมูล การค้นหาข้อมูลแบบต่างๆ การทำรายงาน

2.cg devtool mobile  ราคา  13,500 บาท 

เรียน ออนไลน์ ดูนาน 1 ปี

workshop เขียนเว็บใช้งานบน Mobile ได้ครบวงจร การเพิ่มข้อมูล การแก้ไขข้อมูล การค้นหาข้อมูลแบบต่างๆ การทำรายงาน

หมวดหมู่:

รายละเอียด