คอร์สออนไลน์

สร้างรายงาน

฿3,500.00

หมวดหมู่:

รายละเอียด

#วัตถุประสงค์
รู้และเข้าใจ การใช้งาน Report Builder ทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มติดตั้งถึงนำไปใช้งาน (deploy)

#เนื้อหา
1.ติดตั้ง
2.รู้จัก UI ของ Report builder
3.รู้จักและการใช้งาน Report Component
4.ใส่วันที่
5.การทำกราฟ
6.การใส่หน้า (page)
7.การแสดงรูปภาพ
8.แบ่งกลุ่ม (Group)
9.การกำหนดลำดับ
10.การใสสี ตามเงื่อนไขต่างๆ ให้กับตัวอักษร
11.การกำหนดให้แสดงรายแบบ Column
12.การทำ Barcode
14.การทำ QR code
14.การแสดง Footer,Summary
15.การอ้างถึงตัวแปร variable และแบบตรงๆ
16.การใช้งาน SubReport
17.การใช้ ClossTab
18.การส่งออกเป็นไฟล์ต่างเช่น pdf,excel ,png และอื่นๆ
19.การสั่ง preview
20.การเลือกเครื่องพิมพ์
21.การสั่่งพิมพ์ออกเครื่องพิมพ์
22.การนำ report เก็บเข้า Database
23.การนำ report เก็บเข้า Database มาใช้งาน
24.การแก้ไขรายงาน Runtime
25.การนำ Report ไปใช้งานร่วมกับแอพ (deploy)

report builder

การสร้างรายงาน#หนึ่งในเนื้อหาใช้สอนคอร์ส 4H:Success delphi

โพสต์โดย Delsnet Delphi เมื่อ วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2018