คอร์สออนไลน์

Report Builder

฿5,500.00

เรียนรู้การทำรายงานด้วย report builder แบบครบถ้วนทุกขั้นตอน

เนื้อหา

1.ติดตั้ง report builder
2.การใช้งาน Component
3.การใส่วันที่
4.การทำกราฟ
5.การใส่หน้า
6.การแสดงรูปภาพ
7.แบ่งกลุ่ม
8.การกำหนดลำดับ
9.การใส่สี ตามเงื่อนไขต่างๆ ให้กับตัวอักษร
10.การกำหนดให้แสดงรายแบบ Column
11.การทำ Barcode
12.การทำ QR code
13.การแสดง Footer,Summary
14.การอ้างถึงตัวแปร variable และแบบตรงๆ
15.การใช้งาน SubReport
16.การใช้ ClossTab
17.การส่งออก Excel ,PDF,Image และอื่นๆ
18.การสั่ง preview ก่อนพิมพ์
19.การเลือกเครื่องพิมพ์
20.การสั่่งพิมพ์ออกเครื่องพิมพ์
21.การเก็บรายงานเข้า Database และนำรายงานออกมาใช้
22.การแก้ไขรายงานแบบ Runtime
23.การติดตั้งรายงาน (deploy)

หมวดหมู่:

รายละเอียด

ReportBuilder

สร้างรายงานอย่างมืออาชีพด้วย ReportBuilder

โพสต์โดย Delsnet Delphi เมื่อ วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2018