ผลิตภัณฑ์

โปรแกรม ซื้อขายและคลังสินค้า

฿4,700.00

โปรแกรม ซื้อขายและคลังสินค้า
คุณสมบัติ
1.โปรแกรมเป็น web applicaiton ติดตั้งระบบไว้ที่เครื่องของลูกค้า
2.โปรแกรมสามารถนำเข้าไฟล์ Excel ที่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและลูกค้าเข้าระบบได้
3.โปรแกรมสามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานได้
4.โปรแกรมสามารถพิมพ์สติ๊กเกอร์ได้
5.โปรแกรมมีระบบค้นหาสต๊อกแบบอัจฉริยะ

ประกอบ

ระบบการขาย
+บันทึกใบเสนอราคา
+บันทึกการขาย
+บันทึกรับเงินมัดจำ
+รายการการขาย

ระบบการจัดซื้อ
+บันทึกการสั่งซื้อสินค้า
+บันทึกการรับสินค้า
+บันทึกการจ่ายเงินมัดจำ
+รายงานการรับสินค้า

ระบบสินค้าคงคลัง
+บันทึกรับสินค้าอื่น
+บันทึกการเบิกสินค้า
+บันทึกการโอนคลัง
+เช็คสต๊อกสินค้า
+รายงานสินค้าคงเหลือ

ระบบลูกหนี้
+บันทึกการ์ดลูกหนี้
+บันทึกการชำระหนี้จากลูกหนี้
+บันทึกใบเพิ่มหนี้ให้ลูกหนี้
+บันทึกใบลดหนี้ให้ลูกหนี้
+รายงานลูกหนี้

ระบบเจ้าหนี้
+บันทึกการ์ดเจ้าหนี้
+บันทึกการชำระหนี้จากเจ้าหนี้
+บันทึกใบเพิ่มหนี้ให้เจ้าหนี้
+บันทึกใบลดหนี้ให้เจ้าหนี้
+รายงานเจ้าหนี้

ระบบ Track
+บันทึกนำเข้าข้อมูลการส่งสินค้าจากไฟล์ Excel ประจำวันเข้าระบบ
+ตรวจสอบผลการจัดส่งสินค้า

ระบบสนับสนุน
สำหรับส่งข่าวสารให้ลูกค้า
+SMS
+e-mail
+Line add

หมวดหมู่:

รายละเอียด