Welcome To DELSNET 
Delphi Software & Training

จำหน่าย DVD สื่อการเขียนเดลไฟ, รับให้คำปรึกษาการใช้งานเดลไฟ , รับพัฒนา&ต่อยอด ด้วยเดลไฟ

โปรแกรม
ควบคุมและจัดการยานพาหนะ

"เก็บทุกอย่างที่รถมี รู้ทุกอย่างที่รถใช้" เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการเก็บข้อมูลรถอย่างเป็นระบบ ตรวจสอบง่าย ระบบจัดเก็บประวัติรถ,การซ่อม,ค่าใช้จ่ายของรถ,รายได้ของรถ,การเกิดอุบัติเหตุ,การจ่ายค่าเบี้ย กรมธรรม์/พรบ./ภาษี,การถ่ายน้ำมันเครื่อง,การผ่อนงวดรถ,กำหนดหมวดรายรับ-รายจ่ายได้ ทำให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย,มีระบบจองคิวรถ,รายงานแสดงในรูปของExcelและPDF ,จัดเก็บไฟล์เอกสาร รูปภาพ เข้าระบบได้ มีระบบแจ้งเตือนล่วงหน้า-วันที่เสียภาษีรถ-พรบ.-ประกันภัย-ถ่ายน้ำมันเครื่อง เหมาะสำหรับใช้ควบคุมค่าใช้จ่ายของรถทั้งระบบไม่ให้รั่วไหล

READ MORE

โปรแกรม

E-Meeting

นวัตกรรมใหม่แห่งการประชุม (Reduce paper 100%) ถูกออกแบบมาเพื่อลดปริมาณเอกสารที่ต้องเตรียมให้กับผู้เข้าประชุมโดยนำมาจัดเก็บด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยผู้เข้าอบรมสามารถเรียกหัวข้อและวาระการประชุมผ่านทางอุปกรณ์ Tablet หรือ Mobile ได้ทันที ++ปรับขนาดหน้าจออัตโนมัติ(Responsive)

READ MORE

โปรแกรม
บริหารงานเบี้ยยังชีพ

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้จัดทำทะเบียนประวัติผู้ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ โดยนำข้อมูลที่จัดเก็บมา (1)จ่ายเงินทั้งแบบเงินสดหรือโอนเงินเข้าบัญชี (2)พิมพ์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยประจำปี (3)พิมพ์แบบสรุปหน้างบ (4)มีรายงานครบถ้วนพร้อมส่งออกเป็น EXCEL " ปีงบประมาณใหม่...กลุ่มอายุเปลี่ยน..เงินก็เปลี่ยนตาม " ผู้ช่วยชั้นเยี่ยม สำหรับผู้ที่จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต้องมี

READ MORE

หลักสูตร
Web Mobile Responsive (อบรมแบบ workshop 3 วัน)

เขียน Web Mobile แสดงผลแบบ Responsive เพื่อใช้งานบน Mobile ทุก Device ติดต่อกับฐานข้อมูล แบบครบวงจร (เพิ่ม-แก้ไข-ลบ-ค้นหา-รายงาน) ใช้หลายภาษา ค่าอบรม 9,500 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) **มีอาหารกลางวันและพักเบรค

READ MORE

หลักสูตร
Mobile Native Android (อบรมแบบ workshop 4 วัน)

เขียน APP ใช้งานบน Mobile Android สำหรับติดต่อกับฐานข้อมูลแบบใช้งานบนเครื่องส่วนตัวและเครื่องเซิฟเวอร์ ค่าอบรม 10,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) **มีอาหารกลางวันและพักเบรค.

READ MORE

DVD
สอนเขียนโปรแกรมเดลไฟ

จำหน่าย DVD สอนเขียนโปรแกรมเดลไฟ จากเริ่มต้นถึงโมบาย เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการนำไปศึกษา เพื่อเขียนโปรแกรมขึ้นใช้งานเอง หรือเพื่อต่อยอดองค์ความรู้เดิม (DVD ทุกชุดมาจากคอร์สการอบรม**เสมือนหนึ่งมานั่งอบรมจริง ดูและทำตาม **รับรองเขียนโปรแกรมได้ แน่นอน)

READ MORE

จำหน่าย DVD สอนเขียนโปรแกรมเดลไฟ จากเริ่มต้นถึงโมบาย เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการนำไปศึกษา เพื่อเขียนโปรแกรมขึ้นใช้งานเอง  หรือเพื่อต่อยอดองค์ความรู้เดิม (DVD ทุกชุดมาจากคอร์สการอบรม**เสมือนหนึ่งมานั่งอบรมจริง ดูและทำตาม **รับรองเขียนโปรแกรมได้ แน่นอน) 

DVD แต่ละชุดประกอบด้วย
1.VDO บรรยาย Capture ภาพและเสียงจากเครื่อง อ.ผู้สอน
2. Component
3. Source Code  
4. คู่มือการใช้งาน

Delsnet Progress

  • Software Development
  • Delphi Training
  • Mobile Application
  • Implemented Software