Software Professionals

         

ขาย พัฒนา จัดฝึกอบรม ให้คำปรึกษา ด้าน Software / Program / Application

Web Mobile Responsive

ง่ายใช้ได้กับทุก platform คือ Web Mobile สอนจาก basics ถึง advance  แบบง่ายแต่ได้ทุกคน
อบรม 4 วัน สมัครแล้ว เรียนได้เลย

อ่านต่อ

Mobile Native iOS

Mobile Native iOS
จาก bassics ถึง advance (นำแอพขึ้นห้าง)

อ่านต่อ

Mobile Native Andriod

เขียนแอพใช้งานโมบาย android จาก basics ถึง advance (QR code ถึง Play store)  
สมัครแล้ว เรียนได้เลย

อ่านต่อ

cgDevTools

ครบถ้วนเรื่องทำเว็บ จาก basics ถึง advance ด้วย cg devtools
สมัครแล้วเรียนได้เลย อบรม 5 วันเต็ม

อ่านต่อ

หลักสูตร Client Server

ครบเครื่องเรื่องวินโดว์ จาก basics ถึง advance เพื่อวางรากฐานให้แน่นก่อน เพื่อไปใช้งานระดับสูงต่อไป
อบรม 4 วัน สมัครแล้ว เรียนได้เลย

อ่านต่อ

หลักสูตร Internet of Things (IoT)

Internet Of Things (IoT) หลักสูตรเขียนโปรแกรมควบคุมการใช้งานผ่านอุปกรณ์ ผ่านอินเตอร์เน็ท ผ่าน Smart Phone ทั้งระบบ iOS และ Android ด้วย Delphi

อ่านต่อ

RestFull mORMOt

หลักสูตร mORMOT "Synopse mORMot framework An Open Source Client-Server ORM/SOA framework"
อบรม 3 วัน สอนจาก zero ให้เป็น hero แบบ step by step

อ่านต่อ

delphi training
   

หลักสูตร delphi เปิดสอนทั้งภายใน และแบบออนไลน์ คอร์สอบรมมีตั้งแต่เบี้องต้น ถึงขั้นสูง
สอนแบบ step by step

อ่านต่อ

เรารับสอน พัฒนาและให้คำปรึกษาการใช้งานโปรแกรมด้วยDelphi ด้วยประสบการณ์ใช้งาน 27 ปี

อ.มานพ